Smultronens oktober 2019

Smultron månadsbrev för Oktober 2019

Vädret har blivit kyligare, det är höst! Ta gärna med extra varma kläder då vi är mycket ute.(många har redan gjort det-Tack!)
Vi fortsätter med våra smågrupper med målning, drama, sagoläsning och lek. Under oktober satsar vi mera på lekar och övar färdigheter för socialt samspel. Vi övar att dela med oss, att lyssna på kamrater/vuxna och att påbörja och avsluta en lek/ett spel. Vi tränar på att städa undan , att tvätta våra händer samt annat som vi regelbundet gör under dagen.

I oktober påbörjas Vasu-samtalen, där ni föräldrar får deltaga och diskutera om målen och verksamheten för ert barn. Samtalet räcker ca. 20 minuter men om ni känner av att det behövs en längre tid så bokar ni två tider.

*Två frågor att funderar på inför Vasu -samtalet
1.Vilken roll vill ni att språket har i ert barns liv när hen är 18år?
2. Med vilka metoder har ni tänkt att vi tillsammans uppnår dessa mål?

Listan på tider finns på torkskåpsdörren i vår tambur. Skriv in under lämplig tid förnamnet på ert barn. (1.10-9.10)
Tack alla ni som hade möjlighet att komma på Föräldramötet.
Diskussionerna kring språkfrågorna och svaren delas senare ut på hemsidorna, så alla kan få ta del i vad som diskuterades.
Bok kassar hänger vi upp under september månad. Kassen kan lånas hem för ca en vecka.

Här kommer några viktiga datum;

3.10 Orgelkonsert i Alexanders kyrkan kl 10
14-18.10 Höstlov/Daghemmet öppet (grupper slås eventuellt ihop)

OBS! Buu klubben kommer besök i slutet på november 27.11. kl.11 SST festsal

Höst hälsningar Vera, Elin och Ia