Monthly Archives: augusti 2020

Dagisfreden Dagisfreden har uppkommit som en följd av skolfreden. För alla barn skall det tryggas en säker dagistid. Vi vill förebygga mobbning och ensamhet redan i en tidig ålder. Det är viktigt att alla barn har möjlighet att vara sig själva och känner sig trygga i alla situationer. Det är dagisets mål att få alla […]

Hej alla, Dagis öppnar igen på måndagen. VÄLKOMMEN! Barnen börjar i sina egna grupper och vi har skickat Päikky meddelande till er. Grupperna har flyttat under sommaren och nu är Smultronen som i fjol i Svenska Gården (nya röda tegelbyggnaden) våning 1 på vänstra sidan och Jordgubbarna bredvid på högra sidan. Rönnbären och Blåbären är […]

SVENSKA BARNDAGHEMMETS ANVISNINGAR VID CORONAVIRUSEPEDEMI 28.7.2020   Dessa anvisningar är utarbetade på basen av direktiv från THL och Undervisnings- och kulturministeriet samt Tammerfors stad. Det viktigaste för oss är barnens välmående och trygghet. Det är fortfarande lika viktigt att barnen får närhet, trygghet och en famn att sitta i. Vi leker, läser och pysslar precis […]