Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Mariankatu 41, 33200, Tammerfors

Tel. 0503593234

Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Svenska Barndaghemmet är ett daghem för barn med svenska som modersmål. Dessutom finns det platser som är avsedda för barn som vill lära sig svenska och eventuellt fortsätta i svenska skolan.

Heldagsavdelnigarna är öppna från klockan 07.30 – 17.00

Vår adress är Mariankatu 41, 33200,  Tammerfors

Telefonnumror:

  • 0503593234 – Kansli
  • 0503593235 – Hjortronen
  • 0503593239 – Hallonen
  • 0503593236 – Förskolan
  • 0503593237 – Hallonen 2
  • 0503593238 – Smultronen
  • 0503593241 – Blåbären
  • 0503593242 – Rönnbären
  • 0503593232 – Hjortronen 2