Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

I vår dagliga verksamhet leker och lär vi i smågrupper, där barnens deltagande och trygghet är i fokus. Det kompetenta barnet får växa i sin egen takt och är delaktig i sin vardag. Barnets egna lärprocesser uppmärksammas och dokumenteras tillsammans med barnet. Vardagarna fylls med positiva och mångsidiga erfarenheter.

Heldagsavdelnigarna är öppna från klockan 07.30 – 17.00

Vår adress är: Mariankatu 41, 33200,  Tammerfors

Våra grupper

Smultronen 0503593238
Jordgubbarna 0503593236
Rönnbären 0503593242
Blåbären 0503593241
Hallonen 0503593239
Hjortronen 0503593235