Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

 

Svenska Barndaghemmet i Tammerfors är ett daghem för barn med svenska som modersmål.

Förutom en grupp som är avsedd för barn som vill lära sig svenska och eventuellt fortsätta i svenska skolan.

Heldagsavdelnigarna är öppna från klockan 07.30 – 17.00

Vår adress är: Mariankatu 41, 33200,  Tammerfors

Våra avdelningar

 

  • Smultronen är en avdelning för 1-2 åringar
  • Jordgubbarna är en avdelning för 1-2 åringar
  • Rönnbären är en avdelning för 2-4 åringar
  • Blåbären är en avdelning för 2-4 åringar
  • Hallonen är en avdelning för 3-5 åringar
  • Hjortronen är en avdelning för 4-5 åringar
  • Förskolan är en förskoleavdelning för 6 åringar