Barndaghemmet

Svenska Barndaghemmet

 

Svenska Barndaghemmet i Tammerfors är ett daghem för barn med svenska som modersmål.

Förutom en grupp som är avsedd för barn som vill lära sig svenska och eventuellt fortsätta i svenska skolan.

Heldagsavdelnigarna är öppna från klockan 07.30 – 17.00

Vår adress är:

Mariankatu 41, 33200,  Tammerfors

Läs mer om vårt daghem

Avdelningarna

Våra avdelningar

 

Smultronen är en avdelning för 1-2 åringar

Jordgubbarna är en avdelning för 1-2 åringar

Rönnbären är en avdelning för 2-4 åringar

Blåbären är en avdelning för 2-4 åringar

Hallonen är en avdelning för 3-5 åringar

Hjortronen är en avdelning för 4-5 åringar

Förskolan är en förskoleavdelning för 6 åringar

 

Läs mer om våra avdelningar