• Våra grupper heter Smultronen, Jordgubbarna, Blåbären, Rönnbären, Hallonen och Hjortronen. 

  • Åldersindelningen i grupperna varierar från år till år. Alla leker dagligen i smågrupper och samarbetar med sin vängrupp.