• Våra grupper heter Smultronen, Jordgubbarna, Blåbären, Rönnbären, Hallonen och Hjortronen. 

  • Åldersindelningen i grupperna varierar från år till år. Alla leker dagligen i smågrupper och samarbetar med sin vängrupp.

Våra avdelningar

Smultronen - 1 till 2 åringar

Smultronen

Smultrongruppen är daghemmets småbarnsavdelning. Det finns plats för 16 barn mellan ett och två år. I gruppen arbetar fyra vuxna som tillsammans med barnen och deras familjer bygger upp en trygg och trivsam vardag. Vi följer ett dagsprogram utarbetat efter barnens individuella behov. Barnen har vid behov möjlighet till dagssömn två gånger om dagen och tätare måltider. Vi har dagligen samling (sång, rim och ramsor), sagostunder och lek i mindre grupper. Då och då har vi pyssel och syssel i smågrupper. Längs med året gör vi små utflykter till närliggande platser (biblioteket, lekparker, Pyynikkiåsen m.m.). Vi använder dokumentation för att stöda barnets språkliga utveckling.

Rönnbären - 2 till 4 åringar

Rönnbären 

Rönnbären är en heldagsavdelning med barn i åldern 2-4 år. På förmiddagen har vi i allmänhet aktiviteter med smågrupper. Då undersöker vi naturen (Pyynikki), motionerar, åker skridskor och går på promenader. Vi pysslar i samband med olika teman. Vi har sång, musik och rytmik. Fri lek är en viktig del av vår verksamhet. För att stöda språket jobbar vi även med enskilt barn. Speciella dagar såsom FN-dagen, Svenska dagen, vändagen och 1 maj firar vi med fester, ibland med hela daghemmet och ibland tillsammans med en annan avdelning. Ute är vi i allmänhet två gånger om dagen. Teaterbesök och utfärder till närstående parker gör vi med hela gruppen.

Blåbären - 2 till 4 åringar

Blåbären

Blåbären är en grupp för barn i åldern 2 till 4 år. I barnens vardag vill vi ge barnen tid att leka. Vuxnas roll är att vara närvarande och stödja leken. Vi jobbar i smågrupper och på detta sätt stöder vi barnets individuella inlärningssätt. Genom att uppmuntra och ta hänsyn i varandra skapar vi en trygg miljö där vi alla trivs. Vi har utevistelse varje dag.

Hallonen - 3 till 5 åringar

Hallonen

Hallongruppen har barn i åldern 3-5 år. Vi strävar till att barnen känner trygghet och gemenskap i gruppen. Under förmiddagens aktiviteter motion, saga, pyssel, spel m.m. delar vi barnen i små grupper. Vi satsar särskilt på att stöda barnets språkliga utveckling genom t.ex. sagor, rim, ramsor, sång och genom att uppmuntra barnet att använda svenska. Vi är ute två gånger om dagen. Under vilostunden läser vi saga och lyssnar på musik. De barn som har behov av att sova har möjlighet att sova 1-2 timmar.

Hjortronen - 4 till 5 åringar

Hjortronen

Hjortronen är en heldagsavdelning med barn i fem års ålder. Vi använder oss av smågruppsverksamhet, dels för att främja det svenska språket och att få barnen att växa som individer. Smågruppsverksamheten består bl.a. av drama, rörelse, musik och saga. Vilket resulterar i att barnen får ut så mycket som möjligt av vår verksamhet. Också den fria leken är en viktig del av vår dag här på Hjortronen. Vi utnyttjar även närliggande parker och omgivning för att variera vår dag.

Förskolan - 6 åringar

Förskolan

Förskolan i Svenska Barndaghemmet har varierande stor barngrupp, dock oftast är barnmängden ca. 21 barn under ett verksamhetsår. I förskolans verksamhet följer vi en läroplan som är bearbetad så att övergången till det Svenska samskolan i Tammerfors underlättas. Under det sista året före skolstarten arbetar vi bl.a. med jag bild, självkänsla, självständighet, sociala kunskaper, växelverkan, språkliga och matematiska färdigheter, fysisk och motorisk utveckling. I vårt arbetssätt utgår vi från barnets behov och intressen.