FÖRESTÅNDARE

Maria Välimäki

Tjänst telefon: 050 359 3234

Mobil: 040 588 9884

Email: kansli@barndaghemmet.fi

ORDFÖRANDE

Stina Serlachius

STYRELSEMEDLEMMAR

Fredrik Hedbom

Petra Autio

Lotta Dunder

Eeva Siiskonen

Sabina Lindholm