Daghemmet upprätthålls av Garanti föreningen för Svenska Barndaghemmet i Tammerfors r.f. under ledning av föreningens styrelse. Styrelsemedlemmarna väljs på årsmötet för tre år i sänder.

FÖRESTÅNDARE

Maria Välimäki

Tjänst telefon: 050 359 3234

Mobil: 040 588 9884

Email: kansli@barndaghemmet.fi

 

ORDFÖRANDE

Sabina Lindholm-Järvinen
 
 

STYRELSEMEDLEMMAR

Kaarle Wirta
Misa Järvinen
Sonja Davidsson
Venla Hannuksela
Markus Punakorpi