FÖRESTÅNDARE

Maria Välimäki

Tjänst telefon: 050 359 3234

Mobil: 040 588 9884

Email: kansli@barndaghemmet.fi

 

ORDFÖRANDE

Stina Serlachius-Cederqvist
 
 

STYRELSEMEDLEMMAR

Fredrik Hedbom

Petra Autio

Mika Johnsson

Eeva Siiskonen

Sabina Lindholm