Blåbärens augustibrev 2020

Blåbärens månadsbrev augusti 2020

Hej alla familjer!

Efter en annorlunda corona-vår har vardagen nu i augusti kommit bra igång här på vår avdelning. Vi sätter fokus på att lära känna varandra, arbetar hårt för att varje barn ska känna sig tryggt och känna glädje av att delta i vår lärmiljö. Vi följer med när gamla kompisband förstärks och hjälper till att binda nya. Sakta men säkert bygger vi upp gruppens gemensamma regler. Barnen har visat intresse för ”Guldlock och de tre björnarna” – sagan, så vi bearbetar vårt tema genom den.

Enligt THL:s – rekommendation skall barnen i mån och möjlighet avlämnas vid dörren. Dvs. föräldrarna skall undvika att komma in för att minska smittorisken. Nu när ni bygger upp en morgonrutin med ert barn så lär dem från början att ni avlämnar dem vid dörren! Ni kan ta god tid på er att gosas utanför, så tar vi emot barnet när ni är färdiga.
Vi vill också att ni lär barnen att vi är trygga vuxna som tar emot dem på morgonen. Vi kommer inte att barnet ifrån er utan vi vill att ni överlämnar barnet när ni är redo för det.
På eftermiddagen kommer vi att lyfta ut barnets grejer utanför dörren, där ni kan ta med dem hem. Barnet kan vid behov gå in på avdelningen men ni föräldrar får vänta utanför.

Vår dags-ordning ser ni under. Vi serverar frukost mellan 8.00 – 8.30. Om ni vill att ert barn äter frukost på daghemmet bör ni anlända runt klo 8.00. Då hinner barnet äta frukost under den reserverade tiden.

Daghemmet öppnar 7.30
Frukost 8.00-8.30
Smågruppsverksamhet och utevistelse 9.00-11.00
Lunch 11.15
Vila, rofylld tid 12.00 – 13.45
Mellanmål 14.00
Eftermiddagsaktivitet och utevistelse 14.30 – 17.00
Daghemmet stänger 17.00

Vi är väldigt glada över att se att största delen av er redan loggat in i Seesaw. Seesaw är ett pedagogiskt verktyg för att tydliggöra den dagliga pedagogiken och för att ni kan följa med ert eget barns lärande och framsteg. Texten till inläggen är relaterad till Grunderna för planen för småbarnspedagogik som är utbildningsstyrelsens utgivelse av föreskrifter och anvisningar. Vårt arbete stödjer sig alltså på statliga, Tammerfors stad och på vår egen utarbetade plan. Vår egen utarbeta plan kan ni bekanta er med på daghemmets hemsida.

Viktiga datum:
31.8.20 klo 9.00 Teater Ditt och Datt i Mariasalen. Var på plats senast klo 8.45.

Mvh. Anitta, Jonna och Linda

Ps! För att underlätta vårt arbete så namnge ert barns kläder, tack.