VI PÅ DAGIS UTLYSER DAGISFRED IDAG ONSDAGEN DEN 19.8.2020

Dagisfreden

Dagisfreden har uppkommit som en följd av skolfreden. För alla barn skall det tryggas en säker dagistid. Vi vill förebygga mobbning och ensamhet redan i en tidig ålder. Det är viktigt att alla barn har möjlighet att vara sig själva och känner sig trygga i alla situationer.

Det är dagisets mål att få alla som befinner sig här att känna sig trygga och respekterade. Alla är lika värdefulla. Du som förälder har en viktig roll i stödandet av ditt barns kamratrelationer. Lika viktigt som pedagogernas, genom att arbeta tillsammans kan vi ge våra barn en trygg vardag. Vi kan bygga upp goda kamratrelationer redan i en tidig ålder.

Tillsammans med barnen kan vi göra dagiset till en trivsam plats, där alla kan lita på varandra. Försök lära känna ditt barns dagiskompisar, engagera dig i ditt barns vardag. Då barnen märker att vuxna är närvarande i barnets vardag kan de känna trygghet. Vi kan som föräldrar öka trivseln med att föregå som goda exempel till våra barn. En hälsning, ett leende, är helt gratis, men för barnen och även för oss vuxna kan det betyda jätte mycket att bli sedd av andra.
Du är ditt barns största idol!

Barnen skall känna sig trygga att komma till dagis på morgonen, det skall vara roligt. Ingen skall behöva komma hit med en klump i magen, med en undran om någon vill leka med mig? Barnen skall känna att de kan leka med alla och att de alltid är lika välkomna i alla gäng.

Orden Delaktighet, Aktivitet, Gemenskap, Individualitet, Samarbete, Förståelse, Respekt, Engagemang och Dialog, bildar ordet Dagisfred.

Tillsammans skapar vi trygga relationer på dagis. Det är inte så viktigt med fysisk kontakt i dessa tider, det viktiga är det mentala stödet och vänskap.

Vi kan inte uppnå dagisfred ensamma, det gör vi tillsammans.

styrelsen