ANVISNINGAR VID CORONAVIRUSEPEDEMI 28.7.2020

SVENSKA BARNDAGHEMMETS ANVISNINGAR VID CORONAVIRUSEPEDEMI 28.7.2020

 

Dessa anvisningar är utarbetade på basen av direktiv från THL och Undervisnings- och kulturministeriet samt Tammerfors stad.

Det viktigaste för oss är barnens välmående och trygghet. Det är fortfarande lika viktigt att barnen får närhet, trygghet och en famn att sitta i. Vi leker, läser och pysslar precis som vi alltid har gjort.

 

 1. Man får inte komma till dagis om man är sjuk

Coronaviruset orsakar luftvägsinfektion, symptomen kan vara bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelkramp, magsymtom och huvudvärk (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och- mikrober/virussjukdomar/coronaviruset-covid-19). Inga barn eller vuxna får komma till dagis ifall hen har några som helst symptom som tyder på sjukdom. Personer med symptom ska vara i kontakt med den egna hälsovårdscentralen och enligt de anvisningar man får, söka sig till ett ställe där man kan göra ett coronavirustest.

 1. Om något barn insjuknar under dagisdagen:

Ifall ett barn insjuknar under dagen flyttas barnet omedelbart till ett separat utrymme tillsammans med en vuxen för att vänta på föräldern.

 1. Dagisstart med mjuklandning

En del barn har varit borta från dagis en en lång tid, och då kan det vara nödvändigt att barnet får en mjuk landning när hen kommer tillbaka till dagis igen. Likaså har våra nya barn rätt att få bekanta sig med dagis miljö, verksamhet och pedagoger och kompisar i en lugn takt. Vi strävar till att bekanta oss med barnet och er föräldrar i huvudsak utomhus. Alla familjer får bekanta sig med inne-miljön under förmiddagen eller sena eftermiddagen då resterande gruppen är ute. Att börja på dagis är en stor och omtumlande händelse för barnet och varje barn har sina egna behov som ska tas i beaktan när hen börjar på dagis. Vi gör en individuell plan för varje barn, för att trygga en mjuk dagisstart.

 1. När ni lämnar barnet på dagis
 • JORDGUBBAR och SMULTRON

Barnen kläs av i våt-tamburen och där förvaras barnens ute-kläder. Föräldrar och barn tvättar händerna i våt-tamburen. Mellandörren kommer att vara stängd. Barnen tas emot av personalen och tillsammans säger vi hej då till föräldern. Föräldrarna ska alltså INTE komma in i hallen. Eventuella extrakläder och dylikt ges till personalen i en kasse/ väska.

 • HALLON och HJORTRON

Personalen tar emot barnen ute på gården. Gruppen har uteverksamhet på förmiddagen mellan 7:30-9:30. Barnen äter frukost hemma och vi äter ett mellanmål kl 8:30-9:30 (smörgås, frukt, dryck) inne. Barnens väskor lämnas vid ytterdörren. Föräldrarna skall INTE gå in i trappan eller upp till gruppernas utrymmen.

 • RÖNNBÄR

Kom in genom ytterdörren till Rönnbären och knacka på mellandörren. Föräldrarna skall INTE gå in i Rönnbärens hall.  Personalen tar emot barnet i dörröppningen och tillsammans säger vi hej då till föräldern. Personalen klär av barnen i hallen och hjälper barnet med handtvätt innan hen går in i gruppen.

 • BLÅBÄREN

Knacka på dörren och vänta att personalen tar emot ditt barn i dörren. Föräldrar säger hej då till sitt barn i dörren och kommer INTE in i Hjortronens hall. Barnen klär av sig och tvättar händerna med personalen.

 • FÖRSKOLA (de barn som börjar i fsk i augusti samt blivande 1:aklassister anmälda till dagis)

Personalen tar emot barnen ute på dagis gården. Gruppen har uteverksamhet på förmiddagen mellan 7:30-9:00. Barnen äter frukost hemma och vi äter ett mellanmål kl 9:00 (smörgås, frukt, dryck) inne. Barnens väskor lämnas vid gårdsporten (den under trappan till Eftis-lokalerna). Gruppens hem-vist är Eftis.

 1. När ni hämtar ert barn, om barnet är inne:
 • HALLON och HJORTRON

Ring på dörrsummern utanför ytterdörren och säg vem du är, barnet klär på sig med personalen och kommer ut. Föräldern väntar ute.

 • BLÅBÄREN

Knacka på dörren vänta ute tills barnet klätt på sig och kommit ut.

 • JORDGUBBAR OCH SMULTRON

Kom in i våt-tamburen, knacka på dörren och vänta tills personalen kommer med ditt barn till våt-tamburen. Barnet klär på sig med föräldern. Om barnen håller på och klär på sig i hallen eller våt-tamburen då du kommer, vänta utanför tills barnet är klart, kom inte in i våt-tamburen.

 • RÖNNBÄR

Kom in genom ytterdörren till Rönnbären och knacka på mellandörren. Vänta att personalen kommer med ditt barn och hens kläder. Barnet klär på sej med föräldern i personalens “kafferum”.

 • FÖRSKOLAN

Knacka på dörren/ ring på dörrklockan och vänta att personalen kommer och öppnar. Föräldrar väntar ute, medans barnet klär sig och säger tack för idag.

Andra vidtagna åtgärder

 • Personalen loggar in och ut barnen manuellt, vi använder inte ”täggen”.
 • Vänligen respektera de nationella anvisningarna gällande avstånd när ni rör er på daghemmets område (håll avstånd på 1,5m)
 • Vi önskar att barnet lämnas och hämtas av samma personer, undvik reservhämtare.
 • Om barnets har med sig extrakläder ges de till personalen i en kasse / påse.
 • Inga egna leksaker får tas med till dagis
 • Gosedjur/ sovkompis/ nappar/ trasor åker inte fram och tillbaka mellan hem och dagis, utan “bor” på dagis.
 • Inga egna täcken/ påslakan eller annat kan tas med till dagis.
 • Kommunikationen mellan dagis och hemmet sker huvudsakligen via Päikky, vid behov kan man ringa. Personalen är aktiva med att berätta om barnet har behov av mer byteskläder, blöjor eller annat – meddelande kommer via Päikky
 • Under hösten kommer vi ta i bruk ett nytt kommunikationsmedel – SEESAW. Via detta har vi möjlighet att dela med oss mer om verksamheten på dagis och om vad barnen har upplevt och lärt sig under dagen.
 • När ni hämtar ert barn önskar vi att ni inte blir kvar på gården för att diskutera eller leka
 • Inomhuslek sker bara med den egna gruppen.
 • Vi leker och har aktiviteter i smågrupper varje dag.
 • Äldre syskon och andra personer som är med och hämtar barnet ska vänta utanför dagisgården
 • Andra än personal, barn och deras vårdnadshavare ska inte vistas på dagis område.
 • Vi har gjort omfattande ändringar i våra dagsrutiner, intensifierat städningen och hand och hosthygienen. Om du vill veta mer fråga personalen.
 • Nu är det OERHÖRT viktigt att ni skriver in den VERKLIGA VÅRDTIDEN för ert barn i Päikky. Alla barn måste ha en planerad vårdtid. På detta sätt kan vi trygga att det finns tillräckligt med personal och mat åt alla barn.