Monthly Archives: mars 2021

Garantiföreningen för Svenska Barndaghemmet i Tammerfors r.f. håller sitt årsmöte måndagen den 19.4.2021 kl.18.00 p.g.a. epidemin ordnar vi mötet elektroniskt via Google meet, alla föräldrar får en inbjudnings länk via Päikky samma dag mån 19.4. Årsmötet behandlar i § 13 nämnda ärenden. Alla föräldrar till barnen i daghemmet är hjärtligt välkomna! Styrelsen Garantiföreningen för Svenska […]