Daghemmets årsmöte 19.4.2021 kl.18:00

Garantiföreningen för Svenska Barndaghemmet i Tammerfors r.f.
håller sitt årsmöte
måndagen den 19.4.2021 kl.18.00
p.g.a. epidemin ordnar vi mötet elektroniskt via Google meet, alla föräldrar får en inbjudnings länk via Päikky samma dag mån 19.4.
Årsmötet behandlar i § 13 nämnda ärenden.

Alla föräldrar till barnen i daghemmet är hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Garantiföreningen för Svenska Barndaghemmet i Tammerfors r.f. är en ideell förening som upprätthåller Svenska Barndaghemmet i Tammerfors. Daghemmet har grundats i början av 1910-talet och har under åren vuxit och utvecklats till det daghem där våra barn ”jobbar”. Daghemmet har ung.100 platser i 6 olika grupper. Verksamheten är för barn under förskoleåldern, 1-6år. Daghemmet har köpserviceavtal med Tammerfors och kranskommunerna.
Daghemmet har en styrelse med sex föräldrar som blir valda för en treårig period på årsmötet. Styrelsen samlas ungefär en gång i månaden och har som uppgift att ex. välja in barn, godkänna budjeten och fungera som arbetsgivare för personalen. Daghemmets föreståndare deltar i styrelsemöten och sköter de praktiska uppgifterna.
Var aktiv och påverka ditt barns dagvård – kom med på årsmötet!