Blåbärens oktober 2019

Hej på er alla!
Snart har vi oktober här och man kan säga att hösten nu har börjat. Vi på Blåbären har blivit bekanta med varandra och våra dagliga rutiner. Och vilken fin grupp vi har, skratt, humor och känslor. Varje barn och vuxen är en del av gruppen, som gör den till just vår dagisfamilj.
Gemensamma regler skapar trivsel. Tillsammans med barnen har vi gjort upp regler om vad man får och icke får göra på Blåbären. Man får leka tillsammans, hjälpa kompisen och kramas. På Blåbären får man inte slå, skuffas eller ta en leksak ur handen. För att vi alla skall komma ihåg att följa dessa gemensamma regler, har vi satt upp på väggen regelplakat med bilder.
Barnen har kanske berättat hemma, att vuxna på Blåbären använder trafikljus. Eller visat stop med handen. För att ytterligare demonstrera för barnen om vad som är okay på Blåbären, använder vi vuxna trafikljus. Varje gång vi vuxna visar trafikljus för barn, diskuterar vi varför vi gör det. Barnen har även övat sig på att visa stop med handen, för att berätta för kompisen att jag inte tycker om det du gör.
Grönt ljus= bra gjort. T.ex. att försöka få skorna på själv. Barnen är i en ålder då de glädjas över att lyckas göra saker själv och vi vill sporra och berömma dem för att de försöker själv.
Gult ljus= fortsätt inte med de du gör. T.ex. ta en leksak ur handen.
Rött ljus= stop, så gör vi inte. T, ex slå eller knuffas.
Diamanten= tack att du är en bra kompis.
På onsdag kväll bjöd dagiset på föreläsning med ämnet läslust. Vi fick höra de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass berätta om, hur viktigt de är att läsa högt för ditt barn. Högläsning är vägen till ett ökat ordförråd, vilket i sig leder till bra skolframgång. Ett barn som börjar i skolan förväntas ha ett ordförråd på 7000 ord. Högläsning förstärker även barns känsla för empati och ökar både koncentrations- och den socialförmågan. För att inte glömma att det mest fantastiska du kan göra med ditt barn är att ta det i famnen och hoppa in i sagans värld tillsammans. Så LÄS FÖR DITT BARN. Och om du inte tagit som vana att göra det, är det inte för sent att börja just idag.
Var ska man få tag på barnböcker? Vi har satt ihop bok-kassar att låna hem. Bok-kassarna hittar ni i Blåbärens tambur. Lånetiden är ca. två veckor. Skriv på namn lånelistan, innan du tar en kass hem. Kassarna 1-3 innehåller lättlästa böcker, medan böckerna i kassarna 4 och 5 har mera text. På sidan www.lasambassadoren.fi finns en lista på boktips, för barn i olika ålder. Du som vill veta mer om hur man kan jobba med högläsning och själv utvecklas som högläsare, hittar goda råd på sidan. På sidan hittar du även råd, tips och idéer som presenterar konkreta sätt att stödja barns och ungas läsande.
På måndagar består smågruppsverksamheten av språkstöd. dvs Språkis. Den språkliga kompetensen inom gruppen är mycket varierande. Detta har vi tagit hänsyn till genom att dela in barnen i 3 stycken smågrupper. Indelningen gör att det är lättare att tillgodose det enskilda barnets behov av språkstöd och planera verksamheten så att det är givande, intressant och rolig för alla. De tre olika grupperna har varierande program, planerat utgående från gruppens språkkompetens och behov.
I oktober sätter vi igång med Grubbelstunder på Blåbären. Grubbelstunden innebär att alla barn får en enskild, trygg och lugn stund tillsammans med en vuxen, där vi tillsammans reflekterar över olika saker och händelser. Till första grubbelstunden ber vi er att skriva ett kort brev till ert barn. Skriv gärna om vad barnet t.ex. tycker om, vilka lekar, sånger som är populära där hemma. Skriv gärna ner hur kärt barnet är för er. Vi läser det egna brevet enskilt med barnet och brevet kommer att fungera som ett diskussionsunderlag under den första grubbelstunden. Brevet sparar vi i barnets egen mapp, då kan vi läsa brevet om och om igen när barnet känner för det.
Hur uppmärksammar vi barnen på födelsedagen? Födelsedagsbarnet hyllas med sång och kort under samlingen. Barnet får sitta på födelsedagsstolen med krona på huvudet. Barnet får också önska sig en sång som sjungs under samlingen. Vi förväntar oss inte att barnen bjuder något åt sina kompisar, men vill barnet absolut bjuda, går det bra med t.ex. frukt eller grönsaker, inga sötsaker.
Några ord om dagisfotograferingen: I år kommer daghemmet inte att anställa en fotograf för att ta enskilda foton på barnen. Gruppbild på barngruppen tas ute i skogen under hösten. Vi återkommer med tidpunkten.
Viktiga datum:
3.10 Orgelkonsert i Alexanders kyrkan kl. 10
21.10 Församlingens pysselstund kl. 8.45
22. 10 Mulleskog, ryggsäck med liten matsäck med!
Skolan har höstlov vecka, 42 vilket innebär att både barn och vuxna är färre till antalet på daghemmet. I praktiken innebär detta att grupper kan slås ihop och barnen kan vara i olika utrymmen, med vuxna från en annan grupp.

Trevlig början på hösten!
Ö: Jonna, Carita och Linda