Ansökningstid till förskolan 7 – 21.1.2019

Hej alla föräldrar till blivande förskolebarn.

Anmälningstiden till förskolan är 7 – 21.1.2019, anmälan måste göras både elektroniskt på adressen: http://www.tampere.fi/esiopetukseenilmoittautuminen.

och med vår egen blankett som returneras till kansliet (blanketten finns under ”blanketter” för att skrivas ut).

Hösten 2019 ordnar Svenska Barndaghemmet i Tammerfors förskola för alla 2013 födda barn, förskolan är obligatorisk för barnen. Vi har köpservicekontrakt med Tammerfors stad och följer stadens direktiv om förskola.

Förskolans verksamhetsår 2019 – 2020 är under tiden 8.8.2019 – 29.5.2020,

dagligen kl. 9.00 – 13.00 och denna tid är avgiftsfri. Under förskoletiden serverar vi lunch.

Förskolans arbetstider läsåret 2019 – 2020

Hösttermin   8.8 – 20.12.2019

höstlov           14 – 20.10.2019

Vårtermin      7.1 – 29.5.2020

sportlov           24.2 – 1.3.2020

Barn bosatta i kranskommuner fyller i en anmälningsblankett hos oss och tar kontakt med sin egen kommun för att få köpserviceavtal för förskola och eventuell vård efter förskolan.

Ifall barnet är i behov av vård före och/eller efter förskoletiden, kan ni välja mellan två olika alternativ. Vårdtiden är avgiftsbelagd och avgiften bestäms enligt den dagliga vårdtiden. Under förskolans ledigheter har barnen möjlighet att få heltidsvård.

Avgiften bestäms enligt behovet av vård, familjens storlek och föräldrarnas inkomster, mera info på Tammerfors stads sidor.

Tammerfors den 7.1.2019

 Med vänlig hälsning

Maria Välimäki