Rekordmånga familjer på plats då dagisfreden utlystes

Att utlysa dagisfreden börjar höra till de årligen återkommande traditionerna på många håll i Finland. På Svenska Barndaghemmet i Tammerfors beslöt man i år att fira evenemanget med en fest för både små och stora.

I över trettio år har man utlyst skolfred runtom i landet. År 2016 inledde Folkhälsan ett pilotprojekt med avsikt att utlysa en liknande fred på daghemmen. Syftet med dagisfred är att motarbeta mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder.

Tidigare år har dagisfreden på svenskt håll i Tammerfors utlysts i rätt småskaliga tecken. Temat har lyfts upp i barngrupperna på olika sätt, men i år ville daghemmet också engagera familjerna och ordna något större. Det hela resulterade i en rolig fest med bland annat ansiktsmålning, gårdsspel, allsång och musik – givetvis med tillhörande tal.

I våras dekorerade personalen och barnen gården med färggranna festvimplar och ballonger inför vårfesten. Samma koncept fungerade även den här gången – många barn tittade beundrande på vimplarna som fladdrade i det småregniga vädret. Anmärkas bör att ballongerna också medförde stor glädje ännu flera dagar efter festen.

Rekordmånga deltagare

En höjdpunkt under festen var givetvis då Sabina Järvinen-Lindholm, styrelseordförande vid daghemmet, utlyste dagisfreden.

– Under de år jag utlyst dagisfreden tror jag att det aldrig har varit så här många på plats, säger en nöjd Järvinen-Lindholm.

Många familjer har kommit för att träffa gamla bekanta. Glädjande är att också många nya familjer är på plats. I sitt tal lyfter Järvinen-Lindholm upp bland annat hur viktigt det är att föräldrarna engagerar sig i sina barns dagisvardag.

– Intressera dig för vad ditt barn gjort under dagen. Det är viktigt att ställa frågor, även om svaret är ”jag vet inte” eller ”jag kommer inte ihåg vad jag åt”. Att ställa frågor visar att vi föräldrar är intresserade av våra barns vardag.

När det gäller mobbingsförebyggande arbete har studier visat att det är viktigt att också föräldrar känner eller åtminstone vet varandra. Den här eftermiddagen är ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra – och på basis av stämningen på gården är det många som tar tillfället i akt.

Allsång i passande väder

När det blir dags för allsång kan ingen beskyllas för saknad av engagemang. I sången Om det börjar regna sjunger man att man kan klappa händerna om det börjar regna. Sången passar bra in med tanke på vädret som växlar mellan regnskurar, småregn och solsken. I refrängen går det att skönja en viss symbolik eftersom alla är med och klappar händer, knäpper fingrar och stampar fötter. Ingen är utanför.

Tanken med att utlysa dagisfred är också att lyfta fram att arbetet fortsätter innan, under och efter själva utlysningen. Så här i början av ett nytt verksamhetsår är till exempel temat vänskap på tapeten i alla barngrupper. Under de första veckorna har barnen tillsammans med personalen funderat på hurudan en god kompis är. En god kompis hjälper, leker och är snäll, lyder några av barnens svar. I en grupp har barnen sjungit flitigt en sång om hur vi ska komma ihåg att också trösta den som ledsen är.