Jordgubbarnas september

Jordgubbarnas månadsbrev september 2017

Inskolningstiden börjar vara klappad och klar och livet på Jordgubbarna flyter på. I augusti har vi koncentrerat oss på anknytning barn-pedagog och satsat på en trygg dagismiljö, vilket är ett centralt tema för oss genom hela verksamhetsåret. Vi har jobbat med sagan Alla får åka med genom att läsa boken och konkretisera berättelsen genom figurer. Vi har också upplevt sagan via en video på Youtube och målat ett hus åt flickan, tomten, grisen, pojken, hunden och nallen. Sagan är väldigt omtyckt av barnen och vi kommer att jobba vidare med den under hösten.

I september skall vi börja gå till Knytteskogen en gång i veckan. Knytteskogen är en del av Finlands Svenska Idrotts Skogsmulle-verksamhet, som har friluftsfrämjande som mål. Genom Knytte blir barnen bekanta med naturen och lär sig att respektera den. Till Knytteskogen skall barnen ha med sig en liten ryggsäck, som de orkar bära själv, en liten vägkost (t.ex. frukt och/eller en smörgås) och en drickaFLASKA. OBS!! Inget som skräpar!! Första Knytte-besöket blir torsdagen den 7.9 och i fortsättning meddelas Knytte-dagarna via Päikky.

I september börjar vi också jobba med START-programmet, som handlar om känslohantering. Mera info om START hittar ni i slutet av detta brev.

Nu när hösten börjar komma igång på allvar och kylan kan överraska oss alla, så börjar det vara dags att ha med sig varma reservkläder, yllesockor och vantar (OBS! Endast påsvantar!) Vi vill också påminna er om att skriva NAMN i ALLA klädesplagg!!

Torsdagen den 7.9 kl. 16.30 -17.30 är ni alla hjärtligt välkomna på Jordgubbarnas och Smultronens gemensamma FÖRÄLDRAMÖTE! OBS! Märk väl att dagis stänger innan mötet tar slut och att mötet är menat endast för föräldrarna.

Hälsningar Martina och Johanna

Informationsbrev om START

Start syftar till att utveckla barns sociala och emotionella färdigheter. Dagis är för många barn det allra första mötet med världen utanför familjen. En viktig uppgift för dagis är att i samarbete med er föräldrar bidra till barnets sociala och emotionella utveckling.

Start består av tre olika huvudområden:

• Empati – Barnen får lära sig känna igen olika känslor hos sig själva och hos andra.
• Anknytning – Fokusering på att få barnen att känna trygghet och lita till oss vuxna.
• Socialt samspel – Barnen får erfarenheter av färdigheter som är bra att behärska i samspelet med andra, till exempel att kunna vänta, turas om, kunna fråga mm.

Vi vet att era barn är små och vi anpassar naturligtvis förväntningarna efter deras ålder. Vi vet emellertid att ju tidigare sociala och emotionella färdigheter introduceras, desto bättre är förutsättningarna för en positiv utveckling, både individuellt och för gruppen.

Vi stöttar färdigheterna i alla våra vardagssituationer på dagis. Ett stort fokus i programmet ligger på språkutveckling med betoning på känslor och relationer.

Känsloteman inom Start: glädje, ledsnad, ilska, rädsla, överraskning, avsky/avsmak, se andra och olikheter.