Hjortronens september

Tiden rinner iväg och snart börjar det vara för sent att ge ut månadsbrev för september. Vardagen hos hjortronen har kommit igång riktigt bra. I verksamheten har vi fokus på gemenskap, glädje och på att bygga upp våra dagsrutiner. Barnen deltar ivrigt med idéer och tankar kring vad de tycker är viktigt i vår vardag. Dessa värdefulla funderingar är utgångspunkten för allt vi gör.

Som ett övergripande tema för hösten har vi ”Jag + Du = VI”. Inom temat har vi mindre mål som tex. att alla barn ska hitta kompisar, att bygga upp en intressant lek- och lärmiljö där alla hittar något meningsfullt att göra, trygg dagsstruktur som innehåller både fart och tid för lugnare aktivitet. Kompis Konst, dvs sampelsregler och sociala färdigheter, är aktuella kompetenser som barnen övar på nu.

Vi har gjort ett veckoprogram som vi bygger verksamheten kring:
måndag: Lek dag. Tex. vi kan gå iväg till en närliggande park/ idrottsplan eller dylit för att leka tillsammans. På måndagar planerar vi veckan tillsammans.
tisdag, onsdag, torsdag: Vi leker och lär i smågrupper. Varje vecka finns 3 olika alternativ på aktivitet, varav barnen dagligen väljer 1 lek de deltar i. Vi vägleder barnen i deras valprocess och tanken är att barnen har möjlighet att delta i alla aktiviteter under veckan.
Fredag: Reflektionsdag – vi funderar med barnen på vad vi gjort under veckan, vad har de tyckt om att göra och vad de vill leka/ undersöka/ lära nästa vecka.
Inom de dagliga aktiviteter stöder vi barnens utveckling i färdigheter som tex språkliga färdigheter, de motoriska färdigheterna, de sociala färdigheter osv.

Vecka 39 börjar vi med ”vasu” samtalen. Barnen kommer att delta i samtalet. Utgångspunkten för innehållet är – Vad ska dagis erbjuda barnet för att han/hon skall ha de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lära. Vi kommer att sätta upp listor på anslagstavlan, där ni kan välja en passande tid. Om ni önskar att få en tid mellan kl 11-14, fråga direkt av oss Vi strävar till att ALLA vasu-samtalen hålls före höstlovet.

Under skolans höstlovs vecka kommer vi äntligen att flytta in i de nyrenoverade utrymmena. För att vi ska lyckas med flytten önskar vi att så många av barnen som möjligt har ledigt 1 eller flera dagar under veckan. Ni har fått en förfrågan via ”Päikky” angående vårdbehovet under den veckan.

På föräldramötet valdes Nannas mamma Karolina, att samla in kontakt uppgifter av alla familjer. Karolina sätter ihop en sk kompis/ kalaslista Ni som inte var med på mötet kan skriva era kontaktuppgifter på en lapp och lägga i Nannas korg

Den sk pastillpengen samlar vi nu, den är 5€/ barn, för hela verksamhetsåret.

Sist men inte minst – ett stort tack för ett aktivt deltagande på föräldramötet. Vi hänger upp materialet på anslagstavlan, ifall någon vill bekanta sig närmare med det. Några av er har frågat angående en fortsättning på kvällens diskussioner. Vi lägger detta på minnet och återkommer.

Marita, Anki, Alice och Hanna