Blåbärens september

Blåbärens september 2018

Vårt nya verksamhetsår har kommit väl igång; vi har bekantat oss med varandra, utrymmen och ”vanliga” vardagen här hos Blåbären. Vi har bl. a lekt, pysslat och sjungit tillsammans, samt gjort små utflykter i vår närmiljö. Barnen vet att de hör till Blåbären och de tycks vara medvetna om vilka andra också hör till vår grupp… nu är det bara att lära sig koppla ihop rätt namn med rätt kompis.

Renoveringen av ”Inttan”, dvs. det gamla dagishuset har löpt på och som det ser ut nu kommer utrymmen stå klara i oktober. Tanken är nu den att ”den store flytten” sker under skolans höstlovsvecka, vecka 42. Då flyttar alla (förutom Rönnbären) och det är till en stor utsträckning personalen som sköter flyttandet. En förfrågan om behovet av dagvård under vecka 42 kommer att skickas till er. Vi önskar att ni funderar på möjligheten att barnet kunde ha lite semester under vecka 42, dvs. 15-19.10.

Ett brev till barnet.
Vi strävar till en trygg och tillitsfull vardag här hos Blåbären. Detta når vi bäst genom att lära känna era barn och utveckla verksamheten och lärmiljön efter deras behov. Den nya VASU´n talar om fostringsgemenskap, där daghemmet och föräldrarna stödjer och hjälper varandra i att stödja barnets utveckling. Nu ber vi er att skriva ett brev och beskriva ert barn. Berätta om vad barnet t. ex tycker om, är intresserad av där hemma, vilka aktiviteter, lekar, sånger som är pop, mm.
Breven behöver inte vara långa och komplicerade, huvudsaken är att de är skrivna i positiv anda. Vi har tänkt läsa det egna brevet enskilt med barnet under våra grubbelstunder. Brevet kommer att förvaras i barnets egen mapp där barnet har tillgång till den vid behov.

På kommande i september:

• vi börjar vårt samarbetet med vår ”syskongrupp” Rönnbären. Alla barnen deltar i samarbetet; en av våra smågrupper och en pedagog från Blåbären kommer att ha gemensam verksamhet med en smågrupp och en pedagog från Rönnbären. Detta sker under en torsdag förmiddag.

• föräldramöte 13.9. kl. 16- 17 hos Blåbären

Vi påminner ännu er om att hämta en dagismapp till ert barn vart vi samlar material och dokumentation om det kommande året.

Detta om detta denna gång… Med vänlig hälsning från Blåbären!
Linda, Riikka & Camilla