Hjortronens november

Hösten börjar smått gå över till vinter och det är dags att ta fram varmare kläder. Lager-på-lager klädsel funkar allra bäst! Ni får gärna se över ert barns klädhylla. Flera barn har överfullt på sin hylla och då är det svårt att hitta barnets kläder (då de inte hålls på egna hyllan…) och kläder börjar komma bort. Det räcker med 1 par byteskläder, som gärna får förvaras i uppe-skåpet. Vi har de kläder som används dagligen i korgen nere och utekläderna upphängda på krokarna. Skorna i skohyllorna J

Ni har väl märkt våra bok-kassar, som hänger i hallen! Det finns tre kassar med 4 böcker i vardera. Lånetiden är max 1 vecka. Låna gärna hela kassen på en gång (på det sättet kan vi hålla reda på var böckerna finns). Skriv upp på låne-listan när ni lånar! Låne-listan sitter på torkskåpet. Om ni vill, får ni gärna recensera någon av böckerna ni läst, lämna recensionen i bok-kassen. Vi använder recensionerna i våra boksamtal.

Fr o m idag, måndag 28.10, blandar vi till lite och bildar 2 nya grupper. De nya grupperna finns synliga på anslagstavlan. Vi fortsätter att använda temaböcker som utgångspunkt för verksamhetens innehåll. Ju mer vi lär känna barngruppen, desto bättre kan vi se och höra alla barns styrkor och intresseområden. Det är väldigt viktigt för oss att barnen känner att de kan inverka på verksamheten och att vi planerar vardagen tillsammans med dem.

I november firar vi barnkonventionens dag (21.11) och barnrättsveckan (18-22.11). Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka som inriktar sig på småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundskolan. Målet med Veckan för barnets rättigheter är att barn och personal inom småbarnspedagogiken bättre känner till Barnkonventionen och tillämpar skyldigheterna i konventionen i daghemmens vardag och i all praxis inom fostran.

Av den människorättsfostran som genomförs inom småbarnspedagogiken framgår bland annat hur sensitiv och omtänksam den växelverkan är då personal inom småbarnspedagogik, barn och familjer möts, hur man ska verka i grupper med andra barn eller hur det som barnen är intresserade av beaktas och hur inlärningsmiljöer skapas tillsammans med barnen. År 2019 tema för barnrättsveckan är ”barnets rätt att vara sig självt”.

Några datum att lägga på minnet:

31.10/ 1.11         Utflykt till Korento naturskola

4.11                    Musikkonsert ”Raka Bananer”  kl. 10 i SST

8.11                    Farsdags frukost J kl. 8-9 Välkomna! Inbjudan på kommande

27.11                  BUU-klubbens julturné kl. 11 i SST

28.11                  Teater Tamine; Leopold Prinshjärta kl. 10 i Mariasalen

4.12                    Utställning av de fina självporträtten barnen gjorde tillsammans med Piu!

Eftermiddagsevenemang – vi meddelar plats och exakt tid närmare J

5.12                    Självständighetsfest i Mariasalen J på förmiddagen

18.12                  Julandakt på dagisgården med ledning av Kim Rantala, kl. 8:15.

Glöggservering för föräldrar på gården och grötfrukost åt barnen kl.8:30

19.12                   Daghemmets traditionella julfest i SST festsal, kl.18-19.

Några av nästa års datum är fastslagna:

17.1.2020            Mor- och Farföräldradagen kl 9-11.

5.3.2020               Vinterjippo för hela familjen i Rosendalsstrand, mer info närmare

7.4.2020               Påskbasar i Mariasalen

8.5.2020               Morsdagsfrukost kl 8-9

 

Vi lämnar brevlådan ett tag till i hallen – i hopp om att det kommer mer post!

Marita, Anki, Martina, Camilla och Hanna