Hjortronens mars 2018

Hjortronens månadsbrev för mars 2018

Vi kommer att börja med Kroppen som tema (Barnen har röstat..)
Fysisk aktivitet, matfostran, hälsa & trygghet, mediefostran. Kroppen-hur ser den ut? Jag och min kropp.

I smågrupp har vi;

Mediefostran med bl. a robotering
Rörelse & lek,
Pyssel med fingerfärdighet, fakta och samarbetsövningar
Sagor, språkuppgifter, motsatser, tankenötter
Tack för maten, med smak, färger, seder, kultur(Finland 100)

Vi börjar med samling ca kl 9.00 och delar in barnen i sina respektive grupper.

Vi har en ”Röd tråd” på tavlan I det första rummet där man kan se vad vi gjort under året. Barnen har valt bilder och berättat om sina upplevelser.
Checka även veckoschemat på dörren I hallen. Vi har uppmuntrat barnen att försöka själva komma ihåg vissa kommande evenemang under veckan. Vi meddelar via Päikky eventuella förändringar inom veckoschemat.

Studentskrivningarna inträffar mellan tiden 12-26.3, så vår verksamhet kommer eventuellt att vara mera utomhus då.

Obs!
27.3 Påskbasar kl 11-13 uppe hos Hallonen 2 vån.
Där säljs Påskpynt, påskgräs, bakverk mm .
Välkomna

Påsklov 30.3-2.4.2018