ANVISNINGAR VID CORONAVIRUSEPEDEMI 6.5.2020

SVENSKA BARNDAGHEMMETS ANVISNINGAR VID CORONAVIRUSEPEDEMI 6.5.2020

Dessa anvisningar är utarbetade på basen av direktiv från THL och Undervisnings- och kulturministeriet samt Tammerfors stad.
Det viktigaste för oss är barnens välmående och trygghet. Det är fortfarande lika viktigt att barnen får närhet, trygghet och en famn att sitta i. Vi leker, läser och pysslar precis som vi alltid har gjort.

1. Man får inte komma till dagis om man är sjuk
Coronaviruset orsakar luftvägsinfektion, symptomen kan vara bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelkramp, magsymtom och huvudvärk (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och- mikrober/virussjukdomar/coronaviruset-covid-19). Inga barn eller vuxna får komma till dagis ifall hen har några som helst symptom som tyder på sjukdom. Personer med symptom ska vara i kontakt med den egna hälsovårdscentralen och enligt de anvisningar man får, söka sig till ett ställe där man kan göra ett coronavirustest.

2. Om något barn insjuknar under dagisdagen:
Ifall ett barn insjuknar under dagen flyttas barnet omedelbart till ett separat utrymme tillsammans med en vuxen för att vänta på föräldern.

3. När ni lämnar barnet på dagis
• BLÅBÄR och SMULTRON
Barnen kläs av i våt-tamburen och där förvaras barnens utekläder. Föräldrar och barn tvättar händerna i våt-tamburen. Mellandörren kommer att vara stängd. Barnen tas emot av personalen och tillsammans säger vi hej då till föräldern. Föräldrarna ska alltså INTE komma in i hallen. Eventuella extrakläder och dylikt ges till personalen i en kasse/ väska.
• HALLON
Personalen tar emot barnen ute på gården. Gruppen har uteverksamhet på förmiddagen mellan 7:30-9:30. Barnen äter frukost hemma och vi äter ett mellanmål kl 9:30 (smörgås, frukt, dryck) inne. Barnens väskor lämnas vid ytterdörren. Föräldrarna skall INTE gå in i trappan eller upp till Hallonens utrymmen.
• RÖNNBÄR
Kom in genom ytterdörren till Rönnbären och knacka på mellandörren. Föräldrarna skall INTE gå in i Rönnbärens hall. Personalen tar emot barnet i dörröppningen och tillsammans säger vi hej då till föräldern. Personalen klär av barnen i hallen och hjälper barnet med handtvätt innan hen går in i gruppen.
• HJORTRON
Knacka på dörren och vänta att personalen tar emot ditt barn i dörren. Föräldrar säger hej då till sitt barn i dörren och kommer INTE in i Hjortronens hall. Barnen klär av sig och tvättar händerna med personalen.
• FÖRSKOLA
Ring på dörrklockan och vänta att personalen kommer och tar emot ditt barn i dörren. Barnen klär av sig och tvättar händerna tillsammans med personalen. Inga föräldrar i hallen, tack.

4. När ni hämtar ert barn, om barnet är inne:

• HALLON
Ring på dörrsummern utanför ytterdörren och säg vem du är, barnet klär på sig med personalen och kommer ut. Föräldern väntar ute.
• HJORTRON OCH FÖRSKOLAN
Knacka på dörren/ring på dörrklockan och vänta ute tills barnet klätt på sig och kommit ut.
• BLÅBÄR OCH SMULTRON
Kom in i våt-tamburen, knacka på dörren och vänta tills personalen kommer med ditt barn till våt-tamburen. Barnet klär på sig med föräldern. Om barnen håller på och klär på sig i hallen eller våt-tamburen då du kommer, vänta utanför tills barnet är klart, kom inte in i våt-tamburen.

• RÖNNBÄR
Kom in genom ytterdörren till Rönnbären och knacka på mellandörren. Vänta att personalen kommer med ditt barn och hens kläder. Barnet klär på sej med föräldern i personalens “kafferum”.

 

4. När ni hämtar ert barn och barnet är ute:
• Hallon, Hjortron och Rönnbären tvättar händerna hos Hjortronen innan de går hem
• Blåbär och Smultron tvättar händerna i sin egen grupp innan de går hem
• Personalen tar ut barnens saker de skall ta hem med ut på gården

5. Andra vidtagna åtgärder
• Personalen loggar in och ut barnen manuellt, vi använder inte täggen.
• Vänligen respektera de nationella anvisningarna gällande avstånd när ni rör er på daghemmets område.
• Vi önskar att barnet lämnas och hämtas av samma personer, undvik reservhämtare.
• Om barnets har med sig extrakläder ges de till personalen i en kasse / påse.
• Inga egna leksaker får tas med till dagis
• Gosedjur/ sovkompis/ nappar/ trasor åker inte fram och tillbaka mellan hem och dagis, utan “bor” på dagis i barnets säng.
• Inga egna täcken/ påslakan eller annat kan tas med till dagis.
• Kommunikationen mellan dagis och hemmet sker huvudsakligen via Päikky, vid behov kan man ringa. Personalen är aktiva med att berätta om barnet har behov av mer byteskläder, blöjor eller annat – meddelande kommer via Päikky
• När ni hämtar ert barn önskar vi att ni inte blir kvar på gården för att diskutera eller leka
• Vi utvärderar/ har barnets vasu- samtal skriftligt. De barn som är på dagis får utvärderingen personligen. Det barn som är i hemvård får den på posten.
• Inomhuslek sker bara med den egna gruppen.
• Vi leker och har aktiviteter i smågrupper
• Äldre syskon och andra personer som är med och hämtar barnet ska vänta utanför dagisgården
• Andra än personal, barn och deras vårdnadshavare ska inte vistas på dagis område.
• Vi har gjort omfattande ändringar i våra dagsrutiner, intensifierat städningen och hand och hosthygienen. Om du vill veta mer fråga personalen.
Nu är det OERHÖRT viktigt att ni skriver in den VERKLIGA VÅRDTIDEN för ert barn i Päikky. Alla barn måste ha en planerad vårdtid. På detta sätt kan vi trygga att det finns tillräckligt med personal och mat åt alla barn.

Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Toimintaohjeita koronavirusepidemian aikana.

Nämä ohjeet perustuvat THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön

Suosituksiin. Meille on tärkeätä että tehostetuista toimista huolimatta lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

 1. Päiväkotiin ei tulla sairaana.

Koronavirus aiheuttaa hengitysinfektion, jonka oireet voivat olla mm. Yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. (https://thl.fi/fi/Web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19)

Lapsi tai aikuinen jolla on oireita, jotka viittaavat sairauteen, ei saa tulla päiväkotiin. Henkilö jolla on oireita, ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen ja seuraa saamiaan ohjeita koronan testaukseen.

 1. Jos lapsi sairastuu päivän aikana

Jos lapsi oireilee tai sairastuu päiväkodissa, niin hänet siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa.

 1. Kun saavut päiväkotiin;
 • BLÅBÄR SMULTRON

Lapset riisutaan märkäeteisessä, jossa myös säilytetään lapsen ulkovaatteet. Vanhemmat ja lapset pesevät kädet märkäeteisessä. Väliovi pidetään suljettuna. Henkilökunta ottaa lapsen vastaan ja sanotaan hei! vanhemmalle. Vanhemmat siis EIVÄT tule sisälle eteiseen. Varavaatteet annetaan henkilökunnalle pussissa/kassissa.

 • HALLON

Henkilökunta ottaa lapset vastaan päiväkodin pihalla. Kassit voi jättää ulko-oven viereen. Vanhemmat eivät siis mene sisään, eivätkä ryhmän eteiseen! Ryhmällä on ulkotoimintaa aamupäivällä 7.30-9.30. Lapset syövät aamupalan kotona ja saavat välipalan 9.30 sisään mennessä (voileipä, juoma, hedelmä).

 • RÖNNBÄR

Astu ulko-ovesta sisään, koputa välioveen. Henkilökunta vastaanottaa    lapsen ovensuussa, sanoo Hei!. Vanhemmat EIVÄT tule eteiseen. Henkilökunta riisuu lapsen ja yhdessä pestään kädet ennen ryhmään menoa.

 • HJORTRON

Koputa oveen ja odota että henkilökunta ottaa lapsen vastaan. Lapsi sanoo Hei! ja yhdessä henkilökunnan kanssa lapsi riisuu ja pesee kädet.

Vanhemmat EIVÄT tule sisälle eteiseen.

 • FÖRSKOLAN

Soita ovikelloa ja odota että henkilökunta tulee ottamaan lapsen    vastaan. Lapsi riisuu ja pesee kädet yhdessä henkilökunnan kanssa.

EI VANHEMPIA ETEISESSÄ!

 1. Kun haette lapsen ja hän on sisällä:
 • HALLON

Soita ovisummeria ulkona, lapsi pukee päälle ja tulee ulos. VANHEMMAT ODOTTAVAT ULKONA!

 • HJORTRON+FÖRSKOLAN

Koputa oveen ja odota että lapsi tulee ulos.

 • BLÅBÄR+SMULTRON

Tule märkäeteiseen, koputa ovea ja odota että henkilökunta tulee lapsen kanssa. Lapsi pukee vanhemman kanssa. Jos eteisessä on muita on vanhemman odotettava ulkona!

 • RÖNNBÄR

Tule ulko-ovesta sisään, koputa oveen ja odota että henkilökunta tuo lapsen ja vaatteet. Voitte pukea siinä henkilökunnan ”taukohuoneessa.

Jos lapsi on ulkona:

 • RB, HA ja HJ

Lapset pesevät kädet Hjortroneitten eteisessä ennen kotiin menoa.

 •  BB, ja SM

Pesevät kädet omissa ryhmissä ennen kotiin menoa.

 • Henkilökunta pyrkii Päikyn kautta kertomaan,

jos on tarvetta esim. lisätä varavaatteita tai tuoda vaippoja.

 1. Muita toimenpiteitä
 • Henkilökunta leimaa lapset sisälle ja ulos
 • Toivomme että sama henkilö tuo ja hakee lapsen, vältetään varahakijoita
 • Varavaatteet annetaan henkilökunnalle pussissa/kassissa.
 • Huomioittehan että eteisissä ja SISÄTILOISSA ON AINOASTAAN KAKSI HENKILÖÄ KERRALLAAN!
 • Muistattehan myös pihalla kunnioittaa välimatkoja muihin valtakunnallisten suositusten mukaan.
 • Ei omia leikkikaluja päiväkotiin.
 • Unilelut, tutit y.m. pidetään päiväkodissa, eikä kuljeteta edestakaisin.
 • Ei omia peittoja, tyynyjä päiväkotiin.
 • Kommunikointi tapahtuu Päikyn kautta, tarvittaessa voi soittaa.
 • Toivomme että ette jää päiväkodin pihalle keskustelemaan vaan poistutte pian.
 • Vasu”keskustelu” hoidetaan paperilla. Ne joilla on lapsi päiväkodissa saavat sen henkilökohtaisesti, muille se lähetetään postitse.
 • Toiminta tapahtuu ainoastaan omissa pienryhmissä.
 • Vanhempien sisarusten ja muitten mukana olevien henkilöitten, on pysyttävä porttien ulkopuolella.
 • Olemme tehneet laajamittaisia muutoksia päivärutiineihimme, tehostaneet siivousta ja käsi- sekä yskimishygieniaa. Jos haluat tietää enemmän, kysy henkilökunnalta.
 • Nyt on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ että jokaisella lapsella on Päikyssä hoitoaika joka pitää paikkansa.Näin voimme turvata lapsen päivän ja esim. huomioida tarvittavan henkilökunnan lukumäärän ja että jokaiselle lapselle riittää ruokaa.