Ansökningstid till daghemmet mars 2023

Ansökningstid till daghemmet för platser som blir lediga i augusti 2023 är hela mars månad 2023.

Ansökningsblanketter och enkät om språket hittar du under knappen ”blanketter” på vår hemsida.

Blanketterna kan skickas via epost eller post till daghemmet.