Hjortronens marsbrev

Vi vill tacka er föräldrar för att ni ställde upp och möjliggjorde vår fortbildnings-eftermiddag i början av februari. Skolningen handlade om användning av digitala verktyg, så som iPads, kamera, olika appar och program i dagisverksamheten. På dagis handlar det inte om att spela spel eller titta på filmer när vi använder digitala verktyg. Vårt mål är att barnen ska få prova och upptäcka omgivningen genom att använda sig av digitala verktyg. Det handlar tex om att vi undersöker kartor, satellitbilder osv för att få ett större perspektiv på världen och sedan själva göra egna kartor på traditionellt vis, dvs genom att rita. Nästa del av fortbildningen är 4 april, även den dagen stänger vi dagis kl 15.

 

I mars kommer vi att prova på att ha en iPad hörna där barnen får bekanta sig med iPaden mer fritt och prova på olika appar som länkar till något inom vårt tema Vi i världen. Vi gör en uppföljning om användningen så att alla barn får prova, men ingen får möjlighet att sitta vid stationen hela dagen. Om ni har frågor eller tankar kring detta, kom gärna och fråga.

 

I mars sätter vi igång Mulleverksamheten. Till Mulleskogen går vi ca 1 ggr / månad och i mindre grupper. Vi informerar om Mulleverksamhet med anslag i tamburen samt i Päikky. Till Mulleskogen tar barnen med en liten matsäck och ett sittunderlag, packat i en ryggsäck.

 

Några datum att komma ihåg:

5.3           Vinterjippo i Rosendal – se anslag i tamburen

4.4           Dagis stänger kl 15, pga personalens skolning.

9.4           Daghemmets årsmöte kl 17 i förskolan. Välkomna med!

16.4        Daghemmets traditionella påskbasar i Mariasalen.

 

Nästa vecka är det sportlov för många. Vi önskar er som har ledigt, ett riktigt trevligt lov. De barn som inte har lov kommer att få leka tillsammans med hallonen och förskolan i våra egna utrymmen. Det kommer att finnas bekant personal på plats hela veckan.

 

Marita, Hanna och Anki