Hjortronens januari 2020

Nytt år och nya vindar! Vi börjar året med att bygga nya grupper. Fr o m januari delar vi in oss i 2 grupper var av den ena gruppen har 13 barn och den andra har 20 barn. I den mindre gruppen jobbar Marita och Hanna och i den större gruppen jobbar Camilla, Anki och Serina. På anslagstavlan finns en lista där ni ser vilken grupp ert barn tillhör.

Vår tambur har under hösten sett ut som efter en storm och vi gör ett försök att få lite ordning. När ni kommer tillbaka efter semestern får ni leta upp er nya plats. Vi hoppas att vi tillsammans kan hålla lite bättre ordning framöver.

I januari har vi spelmånad. Barnen får gärna ta med sig spel till dagis som vi kan spela tillsammans. Om spelet innehåller lösa delar, lägg dem i en påse som går att sluta, tex mini-grip. Skriv namn på spelet. För att spelen ska hållas i skick, förvarar vi spelen på en  speciell hylla i matrummet (inte i hallen på barnens egna hyllor). Vi fortsätter med skridskoåkning i januari, from v 3. Vilka tider och dagar vi åker, meddelas i gruppens veckomeddelande. Veckomeddelande skickas i Päikky.

Några datum att lägga på minnet:

17.1        Mor- och farföräldradagen kl 9-11! Alla mor och farföräldrar är välkomna till dagis för att bekanta sig med barnens vardag. Mer info kommer närmare.

5.3           Vinterjippo för hela familjen i Rosendal! Eftermiddagsevenemang kl 15:30-17.

7.4           Påskbasar i Mariasalen kl 11-13

Alla större evenemang finns i daghemmets händelsekalender på hemsidan (www.barndaghemmet.fi) under evenemang.

Så här i slutet av terminen är det läge att summera den gångna terminen och se framåt.

Vi kan alla konstatera att vi har ett otroligt härligt gäng med femåringar. De har en stark gemenskap där de värnar om varandra. Barnen har flera kompisar i gruppen och en stark samhörighet.

Språkligt sätt så ser vi att svenskan har en bestående roll i gemenskapen. Vårt uppdrag som pedagoger och ert som föräldrar är att ännu mer stöda och stärka svenskans betydelse för barnen. Genom att vi tillsammans lyfter svenska språkets roll och status, blir språket starkare och en naturlig del av barnens vardag. Detta är ett av våra mål för vårterminen.

Under våren kommer vi att även lägga mer vikt vid barnens roll i planeringen av aktiviteterna. Vi vill att barnen ska få erfarenhet av att planera och genuint inverka på verksamheten här på dagis. Genom att barnen får vara med och påverka, lär de sig att se helheter och att kunna ta hänsyn till sina kompisar och till gruppens alla åsikter.

 

Vi önskar er alla en riktigt skön julledighet och ett gott nytt år!

 

Marita, Anki, Camilla och Hanna