Tiedote kyselystä Kaupunkiympäristön suunnittelu Liikennejärjestelmän suunnittelu 19.10.2020

Aluenopeusrajoituksen muutos Amurin, Hyhkyn, Jussinkylän, Kaakinmaan, Kyttälän, Pyynikinrinteen, Pyynikin, Ratinan, Santalahden ja Tampellan alueella

Ala-Pispalan, Amuri A:n (IV), Amuri B:n (V), Finlaysonin (I), Hyhkyn, Jussinkylän (X), Kaakinmaan (VI), Kyttälä A:n (XI), Kyttälä B:n (XII), Nalkalan (III), Pyynikinrinteen (VII), Pyynikin, Ratinan (XIII), Santalahden, Särkänniemen (VIII), Tahmelan, Tammerkosken (II), Tampellan (IX) ja Ylä-Pispalan asukkailla sekä alueella asioivilla on mahdollisuus kertoa internetkyselyn kautta mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta ja turvattomista paikoista muutoksen kohteena olevilla liikennealueilla.

Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017-2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä lisätietoja osoitteesta: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/liikenneturvallisuus.html

Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin. Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhempi kuin korkeilla ajonopeuksilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia. Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

Aluenopeusrajoituksen muutos toteutettiin ensimmäisenä Koivistonkylän, Nirvan, Taatalan ja Veisun alueilla vuonna 2017. Nyt kyselyssä olevilla alueilla nopeusrajoitusuudistus toteutetaan viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kyselyssä on esitetty kartta 30 km/h-aluenopeusrajoituksen laajuudesta. Aluenopeusrajoituksen lisäksi alueella toteutetaan tarvittaessa liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä, joilla aluenopeusrajoituksen noudattamista tuetaan. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa huomioidaan alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet, sekä tässä kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat.

Karttakysely on avoinna 19.10. – 8.11.2020. Kyselyyn voit osallistua linkistä
https://query.eharava.fi/3424

Lisätietoja Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko
040 806 4917
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Erikoissuunnittelija Mira Sirén
040 800 7581
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Jakelu Koulut, päiväkodit, yhdistykset