Rönnbärens månadsbrev oktober

Rönnbären September-Oktober
Tack för ett givande föräldramöte! På föräldramötet togs bl.a. upp Päikky, renoveringen, VASUN, START, Babblarna och Skogsmulle.
Renoveringen kommer att åtminstone ta ett år. Vi kommer att utnyttja skogen, parker och andra aktiviteter runtomkring under renoveringens gång.
Här kommer än en gång info om Päikky. För att underlätta planeringen av personalens arbetstider (så att vi är flest pedagoger på plats då det på riktigt finns behov till det) och beställning av maten (frukost, lunch och mellanmål), så bör ni sätta in hur ert barn kommer att vara på plats. Planerade frånvarodagar bör sättas in i Päikky 4 dagar före månadsskiftet. Via Päikky skickar vi också meddelanden till er gällande vår verksamhet eller annan info. Sätt gärna in era e-postadresser till Päikky, för då får ni e-mail varje gång vi skickar något via Päikky. Kolla även att alla allergier, specialdieter och annan viktig info gällande ert barn finns i Päikky. Allt det här hjälper göra ert barns liv på dagis bättre och smidigare.
START-programmet handlar om att utveckla barns sociala och emotionella färdigheter. Start består av tre olika huvudområden: Empati, Anknytning och Socialt samspel. Dessa olika teman presenteras i små grupper med några barn i taget och sedan följs upp och stöttas dessa färdigheter i alla våra vardagssituationer. Ett stort fokus i programmet ligger på språkutveckling med betoning på känslor och relationer. Marita ansvarar för START.
Babblarna, i Babblarnas värld bor Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo. Dessa goa kompisar är redo att leka med barn i sin tidiga språkutveckling. Babblarna väcker nyfikenhet och lust till att lära och på ett ypperligt sätt utveckla sitt språk. Tillsammans med Babblarna utvecklar barnen sin språkmelodi, begrepp samt grammatik. Annika ansvarar för Babblarna.
Skogsmulle är en sagofigur som hjälper barnen att fantisera och vårda om naturen. Tillsammans med Skogsmulle får barnen upptäcka vilka äventyr det finns i en vanlig skog. Genom att regelbundet gå ut i skogen får barnen en spontan naturkontakt, och närskogen blir ett bekant ställe. Skogsmulle bygger på att med hela kroppen och alla sinnen få upplevelser i naturen. Anna ansvarar för Skogsmulle.
VASUN, den nya planen för småbarnspedagogik har tagits i bruk fr.o.m. den 1.8.2017. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med föräldrarna stödja barnens helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. Verksamheten ska utgå från barnen och stödja barnens naturliga aktivitet och vilja att lära sig. Barnens önskemål, behov och åsikter skall beaktas. Målen som sätts upp beaktas då verksamheten planeras. Barnen ska ha möjlighet att leka, röra på sig, uttrycka sig på olika sätt och vara en del av gruppen. De vuxna ska stödja barnens sociala relationer och förebygga och ingripa mobbning. Barnen har rätt att lära sig nya saker och att få handling utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn ska ha en egen plan för småbarnspedagogik. Barnets styrkor lyfts fram i planen. Kontinuerlig dokumentation och utvärdering gör att vi kan hjälpa barnen att utvecklas. Vi vuxna skall iaktta, planera, utvärdera och utveckla. Rönnbären arbetar nu utgående från ”temat”: ”Jag växer, rör på mig och utvecklas”. Temat innefattar bl.a.: fysisk aktivitet ,matfostran, hälsa, trygghet, säkerhet.
Nu när det har blivit kyligare väder se till att ert barn har varma kläder, vantar och mössor. Kolla även att det finns tillräckligt med extra kläder/byteskläder.
Veckoprogram:
Måndag: Valbar aktivitet
Tisdag: Start/Babblarna/Skogsmulle (2 veckor i samma grupp)
Onsdag: Fasta grupper
Torsdag: Valbar aktivitet
Fredag: Hela gruppen: ute-/inneaktivitet/parken

VIKTIGA DATUM:
FOTOGRAFERING: Måndag 27.11 & Tisdag 28.11. Vi meddelar närmare vilket datum Rönnbären blir fotograferade.

KOM IHÅG:
Att betala 5€/barn för pastillerna. TACK!

Vi höres och synes!
Anna, Annika & Marita