Rönnbärens maj 2018

Rönnbärens månadsbrev Maj 2018

Nu börjar vi närma oss sommaren och t.ex. dagisgården börjar småningom smälta (till barnens förtreten).
Vi har fortsatt verksamheten med focus på “Mina många uttrycksformer”. Vi har haft b.la sagor som barnen själva fått förverkliga, olika former av pyssel och kroppsliga uttrycksformer.

Det händer nu mycket före sommaren.
26.4 har vi 1:a Maj maskerad och till det kommer vi att baka med barnen. Barnen kan klä ut sig hur de vill.

14.5 bjuder vi på kaffe, på eftermiddagen, ute på dagisgården Morsdagen till ära.

18.4 åker vi på utflykt till Kiviniitty hemdjursgården. Om tider o. dyl. får ni info senare via Päikky.

24.5 firar vi hela husets Vårfest kl. 17.00 på skolgården. Vi har hört rykten att Mamma Mu kommer på besök och barnen får uppträda. Till det önskar vi att om ni har, skulle ni kunna hämta en badboll försett med namn. Vi skall öva bollkonster.

Småningom kommer det tider I tamburen för föräldrasamtalen. Där kan ni se vilken tid skulle passa er, eller ryck oss I ärmen så kan vi hitta en annan tid.

Av Maria kom det påminnelse till er, att alla skulle fylla I Päikky närvarodagar och vårdtider. Det är några av er som inte har gjort det, och då blir det svårare att ordna våra arbetstider och att göra matbeställningar.

Vi önskar er en varm och skön början på våren !
MVH. Gun , Annika och Marita