Jordgubbarnas februari

Jordgubbarnas månadsbrev februari 2017
Vi vill först och främst tacka alla våra gäster för en fin mor- och farföräldradag! Vi hade många mommor, fammor, vaarin och faffan på besök och alla parter verkade ha kul. Barnen tyckte om att visa upp sitt dagis och favoritlekar.

Vi har börjat med START nu i januari, och vi börjar med en START-stund i veckan. Start handlar om känslohantering. Se nedan för mera information. Knytte har hört av sig och sagt att det tyvärr ännu är för halt i vår Knytteskog, som ligger i en backe på Pyynikki. Vi måste alltså tyvärr vänta ännu tid att få träffa Knytte igen.

Vecka sex har vi projektvecka inom temat motion och rörelse. Barnen har visat stort intresse för allt som har med rörelselekar och -banor att göra. Vi i personalen går för tillfället en skolning inom pedagogisk dokumentation och vårt projekt är som en övning inom skolningen.

Några viktiga datum:
• Sportlov vecka 9. Fyll vänligen i närvarolistan i Päikky, om ert barn är på plats då.
• Onsdagen den 22.2 stänger daghemmet redan kl. 16.00 p.g.a. personalens skolning!!!!
• Vinterjippo med pulkaåkning, familjekul och korvförsäljning i Hotell Rosendahls strand torsdagen den 9.3. kl. 15.30 – 17.00. Hämta gärna barnen från dagisgården senast kl. 15.45, då går vi ner till Rosis med de barn som inte ännu blivit hämtade och träffas med föräldrarna där.
• Fredagen den 19.5 åker vi på vårutfärd till Kiviniitty. Mera information kommer närmare.

Nu börjar vi satsa mera på att all information skall gå via Päikky och strävar till att alla parter får det mesta ur användningen av Päikky. Vi önskar att ni informerar om sjukledigheter eller andra lediga dagar via Päikky och att barnens vårdtider finns i Päikky. Om ni har fasta tider, kan ni sätta in tiderna i Päikky så att den visar samma tid för varje dag. Genom att sätta in vårdtiderna, hjälper ni oss att planera eftermiddagen så att den är bäst för era barn och köket med t.ex. att hur mycket gröt behöver kokas på morgonen. Vi ber speciellt allergibarnens föräldrar, att se till att infot i Päikky är överensstämmande och att meddela i god tid, helst genast kl. 7 på morgonen, om ni inte kommer till dagis.

I fortsättningen kommer månadsbreven endast att komma upp på hemsidan, och ni får meddelande via Päikky, när den finns där att avläsas.

Hälsningar Anki och Johanna

Informationsbrev om START

Start syftar till att utveckla barns sociala och emotionella färdigheter. Dagis är för många barn det allra första mötet med världen utanför familjen. En viktig uppgift för dagis är att i samarbete med er föräldrar bidra till barnets sociala och emotionella utveckling.

Start består av tre olika huvudområden:

• Empati – Barnen får lära sig känna igen olika känslor hos sig själva och hos andra.
• Anknytning – Fokusering på att få barnen att känna trygghet och lita till oss vuxna.
• Socialt samspel – Barnen får erfarenheter av färdigheter som är bra att behärska i samspelet med andra, till exempel att kunna vänta, turas om, kunna fråga mm.

Vi vet att era barn är små och vi anpassar naturligtvis förväntningarna efter deras ålder. Vi vet emellertid att ju tidigare sociala och emotionella färdigheter introduceras, desto bättre är förutsättningarna för en positiv utveckling, både individuellt och för gruppen.

Vi stöttar färdigheterna i alla våra vardagssituationer på dagis. Ett stort fokus i programmet ligger på språkutveckling med betoning på känslor och relationer. Just nu diskuterar vi speciellt glädjekänslan och vad som gör oss glada.

Känsloteman inom Start: glädje, ledsnad, ilska, rädsla, överraskning, avsky/avsmak, se andra och olikheter.