Hallonens februari

Hallonens månadsbrev februari 2015

Små grupperna har varit mycket ute, vi har njutit av snön och byggt slott, rutschbana och snögubbar. Isbanan på Pyynikki är färdig och vi går dit i smågrupper så ofta vi hinner.

Vi åker skridskor två gånger i veckan, oftast på Pyynikkiplan och i bland på Skolgatans plan.

Seija har fortsatt med teater. Nu är det orange gruppens tur. De har också samma saga.
När allt är färdigt skall vi ha en utställning i glaskorridoren. Vi har också haft språklekar, som spel med mun ljud, gåtor och lekar.

5.2 kl. 9.00 Gemensam sångstund i Mariasalen.

6.2 kl. 9.00 Start till Tammerfors naturvetenskapliga muséet.

18.2 kl. 16 00- 17.00 Vinteräventyr för barn, föräldrar och personalen, på Pyynikki, med pulka åkning och korvgrillning.

20.2 kl.10.00 Kantele på rymmarstråt med Reguel Steinblock i SST.

Sportlovsveckan v.9, 23- 27.2 Vi meddelar senare på vilken avdelning barnen är på.

Vi börjar med språk uppgifter och senare med föräldrar diskussionerna.
livande förskolebarn har olika program tillsammans med Hjortronens barn i samma ålder, under våren

En härlig vinter önskar Gun, Seija och Petri.