Ansökningstid till daghemmet

Ansökningstid till daghemmet är i mars månad, 1-31.3.2017 för platserna som blir lediga i augusti!
Ansökningsblanketter finns på våra nätsidor.
Kom ihåg att även fylla i enkäten om språket.
Returnera ansökningen senast 31.3 till daghemmets kansli (Mariankatu 41, 33200 Tammerfors) eller via e post till adressen kanslibarndaghemmet.fi.