Anmälningstiden till förskolan är 2 – 22.1.2015

Hej alla föräldrar till blivande förskolebarn.

Hösten 2015 ordnar Svenska Barndaghemmet i Tammerfors en förskola för alla 2009 födda barn. Vi har köpservicekontrakt med Tammerfors och följer stadens direktiv om förskolan.
Under verksamhetsåret 2015 – 2016 fungerar förskolan under tiden 11.8.2015 – 31.5.2016, dagligen kl. 8.15 – 12.15 och denna tid är avgiftsfri. Under förskoletiden serverar vi lunch.

Förskolans arbetstider läsåret 2015-2016:
Hösttermin 11.8 – 18.12.2015
höstlov 12 – 16.10.2015
Vårtermin 7.1 – 31.5.2016
sportlov 29.2 – 6.3.2016
ledigt 6.5.2016

Barn bosatta i kranskommuner tar kontakt med sin egen kommun för att få köpserviceavtal för förskola, eventuell vård efter förskolan och fyller i en anmälningsblankett till oss.

Ifall barnets förskoleväg överstiger 5 km och barnet inte är i behov av dagvård kan föräldrarna ansöka om taxiskjuts eller ersättning för användandet av egen bil. Barn bosatta i kranskommuner kontaktar sin egen kommun för resorna. Barnets modersmål bör vara svenska.

Ifall barnet är i behov av vård före och/ eller efter förskoletiden, kan ni välja mellan två olika alternativ. Vårdtiden är avgiftsbelagd och avgiften bestäms enligt den dagliga vårdtiden. Alternativen:
– högst 5 timmar/dag ==> 60 % av heldagsavgiften (283€/mån)
– över 5 timmar/dag ==> 80 % av heldagsavgiften (283€/mån)

Anmälningstiden till förskolan är 2 – 22.1.2015

Anmälningsblanketter och infoblad hittar ni här på våra hemsidor under ”blanketter”.

Välkommen till förskolan!