ANMÄLNINGSTID TILL FÖRSKOLAN 8-23.1.2018

Hej alla föräldrar till blivande förskolebarn.

Anmälningstiden till förskolan är 8 – 23.1.2018, anmälan måste göras både elektroniskt på adressen: www.tampere.fi/esiopetus
och med vår egen blankett som returneras till kansliet (bilaga). Anmälningsblanketten kan skrivas ut från vår hemsida (blanketter).

Hösten 2018 ordnar Svenska Barndaghemmet i Tammerfors förskola för alla 2012 födda barn, förskolan är obligatorisk för barnen. Vi har köpservicekontrakt med Tammerfors stad och följer stadens direktiv om förskola.
Förskolans verksamhetsår 2018 – 2019 är under tiden 9.8.2018 – 31.5.2019, dagligen kl. 9.00 – 13.00 och denna tid är avgiftsfri. Under förskoletiden serverar vi lunch.

Förskolans arbetstider läsåret 2018 – 2019
Hösttermin 9.8 – 21.12.2018
höstlov 15 – 21.10.2018
Vårtermin 7.1 – 31.5.2019
sportlov 25.2 – 3.3.2019

Barn bosatta i kranskommuner fyller i en anmälningsblankett hos oss och tar kontakt med sin egen kommun för att få köpserviceavtal för förskola och eventuell vård efter förskolan.

Ifall barnet är i behov av vård före och/eller efter förskoletiden, kan ni välja mellan två olika alternativ. Vårdtiden är avgiftsbelagd och avgiften bestäms enligt den dagliga vårdtiden. Under förskolans ledigheter har barnen möjlighet att få heltidsvård.

Avgiften bestäms enligt behovet av vård, familjens storlek och föräldrarnas inkomster, mera info på Tammerfors stads sidor:

– förskola + högst 5 timmar/dag (0 – 174€ / månad)
– förskola + över 5 timmar/dag (0 – 232€ / månad)

Tammerfors den 8.1.2018

Med vänlig hälsning

Maria Välimäki