Hallonen oktober

Hallonens månadsbrev oktober 2017

Nu blåser det nya vindar hos Hallonen. Under den gångna veckan har vi i Hallongruppen gjort en översikt av vår lärmiljö och hittat nya vrår att leka i och nya lekar att leka. Barnen har varit aktivt med i processen och fungerat som vägvisare för förändringen. Den nya läroplanen påpekar tydligt att miljön på daghemmet är BARNENS och med förra veckas arbete har vi försökt visa detta tydligt för barnen.

Under veckan har vi även börjat med barnens planer för småbarnsfostran (dvs. barnens vasun) Vi kallar dem med barnen för ”min bok” eller ”boken om mig”. Boken är i digital form. Vi kommer tillsammans med varje barn skriva in saker/ händelser som barnet tycker är viktiga för lärande och välmående på dagis. Denna ”bok” kommer vi sedan att visa med barnet för er på föräldrasamtalet. Ja, ni läste rätt – ert barn kommer att delta på kvartsamtalet 🙂

Vi börjar med utvecklingssamtalen vecka 40 och håller på hela oktober, med undantag för höstlovsveckan v 42. Höstens samtal hålls av Gun och Hanna. Vi sätter upp listor i hallen där ni kan boka en passlig tid till er och ert barn.

Ni är väl aktiva och fyller i vårdbehovs förfrågan ang. höstlovet, i Päikky. Sista dagen att meddela angående höstlovet är 28.9. Under höstlovet kommer en del av grupperna slås samman p.g.a. att många barn och personal är på semester.

Vi tackar för alla era önskemål angående verksamheten på dagis. Nu är det dags att hänga upp fruktkorgen på en gren och vi börjar fylla den med era äpplen. Ni får gärna komma in och titta i korgen och även skriva till nya tankar i tomma äpplen som hänger i trädet.

Datum att komma ihåg:

2.10                 Heldagsutflykt till naturskolan Korento i Terälahti – se skilt anslag                                      i Päikky samt på anslagstavlan!

16-22.10          Höstlovsveckan – vi leker tillsammans med någon annan grupp.                                          Mer info närmare.

6-12.11                        Svenska veckan – mer info om programmet närmare. Vi har planerat ett                 samarbete med biblioteket J

27-28.11       Fotografering, exakt dag meddelas närmare.

 

Vi önskar er en trevlig början på hösten!

Gun, Kirsi och Hanna